Skicka besökare vidare med 301 redirect

Skicka besökare vidare med 301 redirectMitt namn är ju Malin Göransson och även om det blir lättare så är det ju ändå någorlunda trassligt att marknadsföra ett namn med “ö” i sig online. Sedan 2003 är det möjligt att registrera domännamn som innehåller svenska tecken under toppdomänen .se. Dessa kallas IDN  (Internationalised Domain Names) och konverteras automatiskt i DNS till namn som endast innehåller  a-z, 0-9 och bindestreck. Det går alltså att använda mitt namn som domännamn (omkodat den det ut så här: xn--malingransson-nmb.se) men det är värre om jag vill skapa mejladresser. Så jag valde att registrera Malin Göransson både med och utan prickarna för att vara på den säkra sidan. Dessutom fick jag ett domännamn med på köpet så då tog jag goranssonmalin.se om någon mot förmodan skulle få för sig att skriva i det i en adressrad =) 

Att skicka besökare vidare

Det räcker ju gott att ha en sida i mitt namn så jag vill skicka besökare vidare dit om de kommer till någon av de andra domänerna. Detta gör jag med .htaccess och behöver skriva något av följande, beroende på hur jag vill skicka besökarna:

  • Omdirigering: “Redirect 301 / http://nyttdoman.se/”
  • Få alla som surfar in på index.html att omdirigeras till en specifik mapp: “Redirect /index.html http://doman.se/nymapp/”
  • Omdirigera en gammal sökväg till en ny: “Redirect /gammalsökväg/gammalfil.html http://doman.se/nymapp/nyfil.html”
  • Välja en specifik indexfil: “DirectoryIndex exempelfil.html”

I mitt fall var det ju omdirigering jag ville göra så jag öppnade en textredigerare (anteckningar i det här fallet) och skrev “Redirect 301 / http://malingoransson.se/” i rutan. Alltså den domän jag vill skicka besökare vidare till. sedan sparade jag filen som  .htaccess (utan namn faktiskt) och den är färdig för uppladdning. Till detta är det lättast att använda Filezilla, som jag använde även när jag laddade upp mina WordPressfiler. När jag loggat in med mina ftpuppgifter söker jag upp mappen public html på den/de domäner jag vill dirigera om och laddar upp min .htaccess fil där.

Voila!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>