Livet online ger mindre våld?

Jag läste en bra artikel i DN idag som handlade om minskat våld i Sverige och att livet online kan vara starkt bidragande faktor till det. Reflektionerna på hur vår online närvaro på verkar samhället är många, här kommer några.

Statistik om minskad brottslighet, livet online

Mindre brott när unga lever online

Livet offline

Makthavare verkar gilla att presentera bilden av att vi är allt otryggare på gatorna och att folk är allt mer asociala och oberäkneliga. Utökad bevakning av gator och medborgare både online och offline verkar vara linjen man vill elaborera. Men nu presenterar Dagens Nyheter alltså statistik från bland annat Brottsförebyggande rådet som talar om motsatsen. Och eftersom jag är intresserad av internetmarknadsföring och vårt beteende online är det förstås högst intressant att detta spelar en roll i det här viktiga sammanhanget.

Livet online

Den populära inställningen är ju att våld och ungdomars problem att hålla isär rätt och fel (a la Columbine) kan skyllas på våldsamma data-spel och att hänga framför datorn. Enligt DN:s artikel visar det sig alltså att våldsbrotten har minskat markant de senare åren och att just hänget online, framför datorn troligen är starkt bidragande till det. Slutsatsen i artikeln föreslår att ungas umgänge kring datorspel och sociala medier gör att de dricker mindre alkohol och har färre tillfällen till våld i allmänhet. Att alkoholkonsumtionen bland unga har gått ner under 2000-talet är också styrkt i statistiken för övrigt. Ytterligare bevis för att livet online kan tillskrivas del i denna utveckling är att de minskade våldsbrotten korrelerar geografiskt med de rikare delarna av världen, det vill säga de länder som har tätt mellan datorerna och god tillgång till internet. 

Ska man leva livet online?Fördelar med livet online

Jag vill inte på något sätt uppmuntra till att samhällsproblem ska lösas genom att medborgarna håller sig hemma och interagerar online istället. Detta skulle onekligen få andra konsekvenser. Man kan ju inte blunda för fysisk ohälsa till följd av stillasittande eller för att personer kan halka efter i social träning i det verkliga livet (alltså offline, vad är egentligen “det verkliga livet”) och så vidare. Läste exempelvis (även det i DN) att unga är rädda för att plocka upp luren och ringa till någon när de börjar jobba, det finns ju en chans att den osäkerheten kan skyllas på att de mestadels kommunicerat på chatten. Min poäng är alltså: släpp mantrat “dataspel ger mer våld”. Det finns andra saker att jobba med när det gäller livet online. Bara några varandes näthat, integritetsfrågor och spridning av barnporr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>